top of page

DE SCHOOL ALS LERENDE COMMUNITY

Versterken van het leerklimaat

sep_okt 2009 187
sep_okt 2009 237
2009_3_school23 basis 036
IMG_0061 (1)
School23 Eindhoven 119
School23 Eindhoven 111
School23 Eindhoven 105
2008_3_ID Gouda vervolg 5_6 maart 038
School23 Eindhoven 011
2008_3_ID Gouda vervolg 5_6 maart 023
2008_3_DJ_ID Leiden 057
2008_3_ID Gouda vervolg 5_6 maart 059A

COMMUNITY BUILDING IN HET ONDERWIJS

 

In de community building workshops oefenen deelnemers met belangrijke vaardigheden zoals een waarderende blik, verbindende communicatie, samenwerking, vertrouwen en conflicthantering. Tegelijkertijd werken ze in de tweedaagse training aan hun onderlinge band.

Op de AKA opleiding van School 23 zitten leerlingen zonder afgerond VMBO diploma. De leerlingen klaargestoomd voor de arbeidmarkt (niveau 1) of vinden alsnog hun weg naar een richting op het MBO. Bij de aanvang van het studiejaar gaf Diversity Joy lange tijd een HIP workshops aan de leerlingen en leerkrachten van School 23 in Eindhoven. Daarnaast heeft Diversity Joy ook train-de-trainer verzorgd voor de docenten, zodat zij de werkvormen uit de workshops in hun eigen lessen kunnen toepassen. 

 

Een positief leerklimaat
Diversity Joy werkt met de klassen aan het leerklimaat. Veel leerlingen kampen met leerproblemen. Dat vertaalt zich veelal in negatief gedrag in de klas, tussen leerlingen onderling en van de leerlingen naar docenten en leerlingbegeleiders. Dit bemoeilijkt het werken in de klassen en leidt uiteindelijk tot mindere schoolprestatie en -resultaten. Met de leerlingen en hun docenten en begeleiders wordt twee dagen gewerkt aan grotere sociale veiligheid en positiviteit in de klas door versterking van de onderlinge communicatie, conflicthantering en andere thema's. Op een serieuze en tegelijk speelse manier, ervaringsgericht en met een brede oriëntatie op burgerschapsvaardigheden. 

 

De rollen omgedraaid
Naast de workshops faciliteerde Diversity Joy enkele jaren ook een ontmoeting van de leerlingen met ondernemers uit de regio Eindhoven. De leerlingen stonden hierbij zelf voor de groep en faciliteren een aantal oefeningen, die zij geleerd hadden in de workshops van Diversity Joy. 'Risico'jongeren die directieleden van lokale bedrijven begeleiden: een positief statement richting de werkgevers en een boost in zelfvertrouwen voor de leerlingen. Bovendien, ervaren de leerlingen de kracht van de oefeningen die ze met de deelnemers doen en leidt de overdracht van vaardigheden tot een verdere bestendiging. 

Vergelijkbare programma's zijn verzorgd bij ID College (Zoetermeer), het Gerrit Rietveld College in Utrecht en het ROC van Amsterdam.

In de HIP workshops zitten docenten en ander onderwijsondersteunend personeel als deelnemer in de workshop. Dit gaf de leerkrachten van School23 de kans om op zich op ooghoogte met hun leerlingen te verbinden. Vaak waren zij verrast door hun leerlingen en zagen zij nieuwe kanten. Andersom zagen leerlingen 'de mens' achter de docent, wat vaak voor meer respect in de relatie leidde.
bottom of page