top of page

Kwanda Amsterdam en de Organisatie Workshop (OW)

Organiseren voor sociale verandering

Hoe een Zuid Afrikaans reality TV programma de Amsterdamse wijkontwikkeling inspireerde en waarom 'leren organiseren' de sleutel is voor sociaal economische ontwikkeling.

Het Zuid Afrikaanse Kwanda was een innovatief reality-tv programma van Soul City en wilde mensen mobiliseren om de gemeenschappen waarin zij leven te verbeteren. De show was de eerste in zijn soort. Vijf teams streden tegen elkaar om hun gemeenschap te verbeteren met als motto "to make our community look better, feel better and work better" - Het werd uitgezonden in 2009 als een 13 delige TV-serie op SABC 1 in Zuid Afrika. In 2009 nam E-motive van Oxfam Novib samen met Wijkalliantie het initiatief om Kwanda te introduceren in Nederland. In september 2009 kwam Diversity Joy aan boord om de trainingsmethodiek te vertalen naar de Nederlands omgeving. Diversity Joy ontmoette in februari 2010 hiervoor dr. Gavin Andersson van het Seriti Institute. Dit was de start van een intensieve uitwisseling tussen beide organisaties. Oktober 2010 organiseerde het ASW, het Amsterdam Steunpunt Wonen, een conferentie over de wijkaanpak 'Empowered Emancipation', waar de Kwanda methodiek breed werd gepresenteerd. Sinds deze conferentie was een brede coalitie in Amsterdam tot 2013 actief om de eerste pilots uit te voeren onder de naam Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling. Diversity Joy maakte deel uit van deze coalitie en gaf vorm aan de eerste pilot die met de OW methodiek werkte in Amsterdam Nieuw-West, onder de naam BAZO (Bewoners Aan Zet Osdorp).

De routekaart naar burgerkracht in Amsterdam Nieuw-West

In 2013 startte Diversity Joy samen met het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) de eerste Organisatie Workshop pilot in Amsterdam Nieuw-West, later door bewoners omgedoopt tot Bewoners aan zet Osdorp of BAZO. Het ASW was de projectleider en Diversity Joy was verantwoordelijk voor de Organisatie Workshop methodiek, training en het ontwerp voor de 4 fasen in de routekaart, waarbij iedere fase gemarkeerd wordt door bepaalde interventies:

  1. Grondwerk: voorbereiding en vorming van het project- of coachteam, bestaande uit bewoners en professionals. Interventie: teambuilding workshops voor coachteam,

inclusief train-de-trainer.

  1. Betrokkenheid: bewoners betrekken bij het ontwikkelen van plannen om hun wijk te verbeteren. Interventie: Kaart van de buurt (Community Mapping), waarbij bewoners lokale bronnen in kaart brengen en eerste projectplannen maken.

  2. Projectontwikkeling: de plannen voor wijkondernemingen en -initiatieven doorontwikkelen en het creëren van bewustzijn voor lokaal economie. Interventies: project pitching-sessies aan vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en instanties uit de wijk. Zij leveren feedback en kijken hoe zij vanuit hun organisaties kunnen bijdragen aan de plannen tijdens een werksessie lokale economie.

  3. Toewerken naar een Organisatie Workshop, katalyseren organisatorisch bewustzijn in de buurt. Interventie: Organisatie Workshop, ofwel de BazO Actie Week.

Als algemene strategie trachtte het project na elke fase op te schalen, zodat meer inwoners en partners bij het proces betrokken zijn. De lokale overheid onderhandelde over een 'go-no-go'-moment na elke fase, gebaseerd op mijlpalen en deliverables. BAZO Actie Week In plaats van een 4-6 weekse Organisatie Workshop werd om praktische redenen (budget, haalbaarheid) besloten om de interventie in te korten tot een week, de BAZO Actieweek die plaatsvond in juni 2014. Tijdens deze week kregen de projecten de ruimte om tot uitvoering te komen. Deel van het normale leertraject tijdens de OW werd naar de voorbereidingsfase geschoven met een aantal sessies waarin de verschillende projectgroepen werkten aan de planning, coördinatie en budgettering. De bewoners namen hierbij ook besluiten over het gezamenlijke budget voor de Actieweek en gaven feedback op elkaars plannen. Tijdens deze

voorbereiding was er gelegenheid voor nieuwe initiatieven om aan te schuiven. Net vóór de start van de Actieweek kreeg de groep de beschikking over een leegstaand pand de Deo dat als uitvalsbasis diende en later onder eigen beheer van de bewoners kwam. Tijdens de Actieweek werkte een groep van ruim 50 bewoners uit Osdorp gezamenlijk aan initiatieven variërend van buurttuinen, catering, onderhoudswerk, herdenking van de afschaffing van de slavernij, een informatiemarkt over zorg tot het gezamenlijke beheer van het in gebruik genomen pand.

Zoek met Tags
bottom of page