top of page

Community Mapping


Community Mapping: de buurt of wijk in kaart.

Community Mapping heeft als doel om de kansen en knelpunten in de wijk in kaart te brengen. Niet op basis van statistieken, maar in de beleving en door onderzoek van bewoners. Deelnemers bekijken de wijk met nieuwe ogen, op zoek naar kansen voor een gemeenschap die er beter uitziet, beter voelt en beter werkt.

Wie

De training is bedoeld voor actieve en geïnteresseerde bewoners die de kwaliteit van leven in hun wijk willen verbeteren.

Inhoud

We onderzoeken samen wat werkt in de wijk. Welke bronnen en kwaliteiten kent de wijk: sociaal (mensen die verbinden, mensen met skills, verborgen talenten), economisch (middelen, bedrijven, budgetten) en fysieke omgeving (gezellige en bijzondere plekken). Vanuit deze kwaliteiten bekijken we opnieuw de belangrijkste problemen in de wijk. Met als inzet: het vinden van nieuwe kansen om de kwaliteit van leven in de buurt serieus te verbeteren.

Resultaat

Bewoners leren met positieve en economische bril kijken naar hun wijk en buurt. Dit resulteert in een kaart van de wijk; een overzicht van sociale, economische en fysieke kansen in de wijk. Hierbij zoeken we tenminste één tot de verbeelding sprekend project. Een project dat enthousiasmeert en grenzen overstijgt. Het onderzoek door bewoners vormt een eerste aanzet voor een plan van aanpak voor de wijk en opent mogelijkheden om actief te worden. Daarnaast kan door aanwezige kinderen gewerkt worden aan een kinderkaart van de buurt. Voor de kinderkaart wordt bij voorkeur met lokale partners samengewerkt.

Programma onderwerpen

 • Verleden, heden en toekomst van de wijk. Welke gebeurtenissen hebben de wijk gevormd?

 • Appreciative Inquiry: een methode die gericht is op het versterken van wat er goed gaat i.p.v. het verwijderen van wat slecht loopt. Dit nodigt uit tot samenwerking en eigenaarschap en bevordert creativiteit en betrokkenheid.

 • Lokale Economie: waar lekt geld de wijk uit en waar liggen kansen?

 • Kruisbestuiving: waar liggen mogelijkheden voor overstijgende samenwerking en opschaling?

 • Formulering van denkbare projectinitiatieven die de buurt serieus veranderen.

 • Extra: kinderkaart - miniworkshop van 2 uur voor kinderen die hun eigen Kaart van de Buurt maken.

Praktisch

 • De training biedt plaats aan 15 - 40 bewoners.

 • Bij een aantal van 60 bewoners kan in twee parallelle worden trainingen gewerkt.

 • Duur: 2 dagen van 9.00 tot 17.00.

 • Benodigdheden: trainingsruimte, kleine tafels om aan te zitten (4 à 6 personen per tafel), beamer, scherm, kaarten van de buurt op A0 formaat, lunch, koffie & thee

 • Kinderopvang: om ouders in de gelegenheid te stellen mee te doen is kinderopvang vereist.

Zoek met Tags
bottom of page