Lokale Economie

12 Apr 2018

 

Het probleem is meestal niet dat er te weinig geld een wijk binnenkomt. Het gaat er om wat bewoners, publieke diensten & bedrijven doen met hun geld. Te vaak wordt dit geld uitgegeven aan diensten die geen lokale aanwezigheid hebben en het geld verdwijnt hiermee onmiddellijk de wijk uit.

 

Doelstelling
Doel van de training is om een gezamenlijk plan van aanpak te maken voor economische ontwikkeling in de wijk. Waar liggen kansen om de lokale economie en de samenhang in de wijk te versterken? De training past bij uitstek na een Community Mapping proces. 

 

Wie 
De training is bedoeld voor alle partijen in de buurt die de kwaliteit van leven in de wijk willen verbeteren en bereid zijn om daarbij kritisch te kijken naar hun eigen bestedingsgedrag. Voor de training is het belangrijk is dat zoveel mogelijk stakeholders uit de wijk aanwezig zijn: bewoners/consumenten, overheid, bedrijven, scholen, zorg- en welzijninstellingen. Kortom alle relevante partijen die de keuze hebben om hun geld uit te geven binnen of buiten de wijk.  

Inhoud


Tijdens de training worden de kernbegrippen van lokale economie onderzocht. Er wordt ingegaan op de betekenis van geld en de relatie met sociale samenhang. Hierna volgt een gesprek met alle partijen om te kijken waar concrete kansen liggen voor lokale economische ontwikkeling. 

 

Resultaat
Het gesprek met alle partijen resulteert in een eerste plan van aanpak voor een aantal projecten in de wijk met serieuze economische impact. Deze plannen kunnen de basis worden van meer duurzame projecten in de wijk. In de bijeenkomsten werken we naar eigenaarschap van alle betrokkenen voor de geformuleerde projecten. 

 

Programma onderwerpen

  • Lokale economie: waar lekt geld de wijk uit en waar liggen kansen?

  • De lokale vermenigvuldiger (local multiplier); hoe een euro kan vermenigvuldigen voor de wijk

  • Irrigatie van geld en de lekkende emmer: geldstromen in kaart

  • Trechters en paraplu’s in de wijk: bij wie eindigt het geld?

  • Kruisbestuiving: waar liggen mogelijkheden voor samenwerking en opschaling?

  • Projectformulering: welke projecten kunnen nu uitgevoerd worden, en met wie?

Praktisch 
De training biedt plaats aan maximaal 40 deelnemers.
Duur van de training: 1 dag of 2 losse dagdelen 
Benodigdheden: trainingsruimte, kleine tafels om aan te zitten (4 à 6 personen per tafel), beamer, scherm, koffie & thee, eventuele lunch en kinderopvang.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Zoek met Tags

© 2018 WEB DESIGN BY LEON BECKX

  • Facebook Basic Black
  • Black LinkedIn Icon