top of page

De Oasis Game


De Oasis Game

De Oasis Game is ontwikkeld en vormgegeven door Instituto Elos uit Brazilië, bestaande uit een groep Braziliaanse architecten. Ze hebben deze methode ontwikkeld als een instrument om bewoners in achterstandswijken te bewegen in actie te komen en samen te werken aan empowerment. Centraal in deze Elos filosofie staat het realiseren van ‘de mooiste wereld waarvan we kunnen dromen’ (let op: dus niet van ‘een betere wereld’!).

Om deze droom waar te maken zochten de Braziliaanse architecten naar een methode waarbij ze zoveel mogelijk mensen konden betrekken en waar iedereen, mannen, vrouwen, en kinderen, aan mee konden doen. Ze ontwikkelden iets dat makkelijk en snel uit te voeren en bovenal leuk was. Hun inspiratie haalden zij uit de mensen om hen heen in de Braziliaanse sloppenwijken. Ze nodigden hen uit om gezamenlijk collectieve dromen in hun eigen gemeenschap te realiseren. In 2003 kwam hier de Oasis Game uit voort, een methode waarmee zij hun filosofie op een vrolijke en didactisch verantwoorde manier konden promoten. Uiteindelijk hebben ze hiermee een wereldwijde beweging in gang gezet die ‘de mooiste wereld waarvan we dromen’ stapje voor stapje tot een nieuwe realiteit maakt. De Oasis Game is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig instrument voor coöperatieve burgerparticipatie: het neemt lokale talenten en middelen als uitgangspunt en creëert een sociaal veilige omgeving om vandaaruit een collectieve droom te verwezenlijken.

De eerste Oasis Game in Nederland vond plaats in 2010 in Amsterdam Noord , uitgevoerd door Stichting Elos Nederland, samen met het Braziliaanse Instituto Elos. Sindsdien zijn diverse ’Games’ in Nederland gespeeld en zijn meerdere facilitators opgeleid voor het werk. Waaronder ook Maartje Bos, lid van de Diversity Joy coöperatie en vanaf het begin in Nederland betrokken bij Oasis.

De werkwijze wordt in Nederland vooral ingezet voor het verhogen van bewonersbetrokkenheid, participatie, bottom-up wijkontwikkeling en het op een speelse manier in gang brengen van de eigen kracht. De Oasis Game laat mensen met een frisse blik naar elkaar en de omgeving te kijken. Niet vanuit problemen maar gericht op een gezamenlijke toekomst. Deze werkwijze levert een positieve en blijvende verandering op omdat de processen daadwerkelijk participatief, dynamisch en leuk zijn. Het vertrouwen in de verandering wordt versterkt door de gezamenlijk geformuleerde droom ook direct met elkaar te realiseren.

De 7 stappen

Een Oasis Game is opgebouwd uit zeven methodische stappen die worden ingezet voor het realiseren van een collectieve droom:

Stap 0: Introductie en kennismaking

Tijdens de introductie en kennismaking leren deelnemers elkaar kennen en wordt een eerste groepsgevoel gecreëerd. Centraal staat het loslaten van vastomlijnde indrukken die we van de ander hebben. Aan de hand van oefeningen leren de deelnemers dat een individu zich in verschillende situaties steeds een andere rol kan aanmeten en daarmee dus verschillende rollen kan spelen in een groep. Daarnaast is er aandacht voor het belang van gedeeld leiderschap om een gezamenlijk doel te kunnen realiseren.

Stap 1: De waarderende blik

De Oasis Game is gebaseerd op waarderend kijken in plaats van kijken vanuit problemen en leren zien van bestaande schoonheden in je omgeving. Dit vraagt van de deelnemer om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken dan hij gewend is. In deze stap maken de deelnemers een interne verandering door en leren ze waarderend kijken naar de gemeenschap. Dit kunnen ze vervolgens meenemen in hun gesprekken met bewoners.

Stap 2: Affectie – bouwen aan relaties

Nu is het tijd om de wijk in te gaan en kennis te maken met de bewoners, hun verhalen en talenten. De deelnemers gaan oprechte gesprekken aan met bewoners en gaan op zoek naar ‘de mens’ in elke bewoner: hun verhaal, hun talenten en hun kracht. De gesprekken worden vanuit een positief startpunt gevoerd, kijkend naar wat er wel is i.p.v. niet .

Stap 3: Dromen – het vinden van een gezamenlijke droom

Doel van deze stap is het vinden van gemeenschappelijke dromen voor de wijk: de deelnemers gaan in gesprek met bewoners over hun dromen voor de wijk. Negatieve gevoelens zet de deelnemer in deze gesprekken om in stippen op de horizon, dromen over een positieve toekomst. Ook daagt de deelnemer de bewoner uit om abstracte dromen meer

concreet te maken en te zoeken naar dromen die goed zijn voor de bewoner zelf, voor de buren én de omgeving.

Stap 4: Ontwerpen van een gezamenlijke droom voor de wijk

In één avond bepalen bewoners een collectieve droom en ontwerpen deze op schaal in de vorm van maquettes. Bewoners brengen de verzamelde dromen in deze fase samen tot één gezamenlijke droom en maken hier een ontwerp van. De voorwaarden: het resultaat moet een collectieve droom, spectaculair en realiseerbaar in één weekend zijn.

Stap 5: Miracle – samen aan de slag!

Bewoners, deelnemers en andere vrijwilligers realiseren in twee dagen de ontworpen droom. Door te bouwen, klussen en verven maken zij het ogenschijnlijk onmogelijke in twee dagen mogelijk. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van talenten en materialen uit de buurt.

Stap 6: Feest – samen vieren

Na het harde werk en het realiseren van de gemeenschappelijke droom staan alle bewoners, deelnemers en andere vrijwilligers stil bij het spectaculaire resultaat dat zij bereikt hebben door gezamenlijke inzet. Dit dient gevierd te worden!

Stap 7: Vervolg – verder dromen en verduurzamen

De Oasis Game geeft een enorme sociale impuls aan de wijk. In deze stap wordt aandacht besteed aan de verduurzaming van het versterkte zelfvertrouwen en de opgebouwde collectieve energie in de wijk. In deze fase maken bewoners en deelnemers plannen om dit zelfvertrouwen en deze energie te behouden en zelf nieuwe initiatieven te gaan ontplooien.

Zoek met Tags
bottom of page