top of page

WIE WIJ ZIJN

Diversity Joy is een collectief van change makers die hun krachten bundelen om een verschil te maken. Hieronder leest u wie samen het kernteam vormen: het ondernemende hart van de organisatie. Naast deze kernteamleden beschikt Diversity Joy over een brede pool van ervaren trainers die allen getraind zijn in de werkwijze en methodieken van Diversity Joy. 

In 2016 is Diversity Joy getransformeerd van een stichting naar de Coöperatieve Vereniging Diversity Joy. De Kernteamleden vormen het bestuur van de coöperatieve vereniging. De coöperatieve vereniging DiversityJoy heeft geen winstdoelstelling. Alle inkomsten uit workshops worden gebruikt voor vergoedingen van teamleiders en vrijwilligers, overhead en verdere ontwikkeling van de organisatie, programma's en betrokkenen.

DiversityJoy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 34282877.

Anchor Tom Schram
Anker Maartje Bos
Anker Wendela Kloosterman
Anchor Efza
Anchor Leon
Anchor Christien

Tom Schram

Adviseur, trainer & coach

Op zoek naar richting en betekenis in complexe situaties

Afgestudeerd als econoom begon Tom Schram zijn werkzame leven in de financiële sector: bedrijfstakonderzoek, krediet management, business control, risico management, public relations en investor relations. Na 22 jaar werken bij ABN AMRO en Van der Moolen koos hij voor een sabbatical. Intensieve training in Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en het Alternatives to Violence Project (AVP) brachten hem terug bij sluimerende passies van ontwikkelingswerk en onderwijs. Zijn interesse voor AVP ontwikkelde zich in contact met de Zuid-Afrikaanse NGO Phaphama Initiatives, met wie hij veel werkte in het Zuiden en met wiens steun hij in 2007 startte met Diversity Joy in Nederland.

Vanuit Diversity Joy is Tom mede-ontwikkelaar en -uitvoerder van projecten voor jongeren, vluchtelingen, wijkbewoners en professionals op het gebied van life skills, diversiteit, zelforganisatie en ondernemerschap. In Istanbul trainde hij met een collega trainer een omvangrijk en meerjarig programma voor persoonlijke bewustwording voor medewerkers van Nike. Ook is hij betrokken bij een regionaal familiebedrijf, als adviseur en coach binnen de onderneming en als coach en vertrouwenspersoon van de familie.

Zijn centrale drive is de zoektocht naar processen waarin organisaties, groepen en individuen richting vinden in complexe situaties; op basis van reflectie en actie, met diepgang en lichtheid en gericht op gezamenlijk leren. Van schaarste naar overvloed. 

Naast zijn professionele werk zet Tom zich in als onbezoldigd bestuurder van sociale en culture organisaties zoals Bijlmer Parktheater, Cello Octet Amsterdam en Stichting Vrolijkheid. In zijn vrije tijd trekt hij zijn bergschoenen aan in de Franse Alpen, of hij waait uit op zijn motor.

Tom woont met zijn partner Pia in Amsterdam.

Maartje Bos

Projectleider, trainer & coach

Mijn kracht zit in het ontwikkelen en opstarten van projecten

Maartje is trainer, coach, hulpverlener en projectmanager. Ze heeft na haar studie in 2007 een half jaar in Ghana gewoond om vrijwilligerswerk ervaring op te doen. Dit heeft haar gevormd in haar verdere carrière. Met een lokale NGO is ze een 10 jarig partnership aangegaan tot 2018 en veel ervaring opgedaan binnen de context van Internationale Samenwerking en Particuliere Initiatieven. Als hulpverlener heeft ze geruime ervaring in het werken met (risico) jeugd en gezinnen. In 2011 kwam ze in contact met Elos Foundation, wat zich richt op het realiseren van collectieve dromen in een wijk, binnen gemeenschappen, het bedrijfsleven en scholen. Geraakt door de filosofie van waarderend en talent gericht kijken heeft ze deelgenomen aan diverse activiteiten en train de trainer programma´s en maakt ze inmiddels al geruime tijd onderdeel uit van het netwerk van facilitatoren die ingezet kunnen worden voor projecten die werken vanuit de filosofie van Elos. Tussen 2014 en 2016 heeft ze het Elos project ‘de Kleine Wereld Ondernemers’ getrokken in Amsterdam Noord als projectleider en facilitator.  Zie ook Maartje's blog over dit onderwerp. 


Als externe projectleider bij de Gemeente Amsterdam heeft ze in 2016 t/m 2017 invulling gegeven aan het project Meer Ondernemen, met als doel om meer ruimte te creëren om (kleinschalig) te kunnen ondernemen vanuit de uitkering. Hierdoor heeft ze veel expertise opgebouwd op het gebied van coöperatief ondernemen, specifiek vanuit de bijstand en het werken binnen overheid/Gemeentelijke context.


Maartje is al sinds haar jeugd actief als bevlogen vrijwilliger voor diverse Stichtingen en initiatieven, o.a. als initiatiefnemer en oprichter van Stichting Partnership Ghana (partnerschipghana.com), bestuurslid van de Korczak Stichting (korczak.nl) en secretaris bij Stichting Nigerian Terminale One.

 

Naast haar werkend bestaan is Maartje amateur harpiste, hardloop fanaat, gek op reizen, het buitenleven, koken en tijd doorbrengen met vrienden en familie. Maartje woont met haar partner en dochter in Amsterdam Zuidoost. 
 

Wendela Kloosterman

Opleider, theatermaker & coach

Verbindt speelse interactieve werkvormen met serieuze persoonlijke en maatschappelijke thema’s

Wendela (1955) studeerde Filosofie en Spaanse taal- en letterkunde, maakte dat niet helemaal af en vond tenslotte haar weg op de theaterschool waar zij werd opgeleid als Docent Dramatische Expressie. Daar besloot zij van haar fascinatie voor alles wat zich afspeelt tussen mensen: gedrag, innerlijke drijfveren en groepsprocessen, haar werk te maken. Ook werd het leren door ervaren en daar achteraf op te reflecteren, in plaats van te beginnen met kennis vergaren, van toen af haar persoonlijke stijl. Wat was er eerder kip of ei? Lachte ik eerst of was ik eerst blij?

 

In 1991 richtte zij haar eigen communicatie bureau In Concreto op. Vandaaruit werkt zij aan bewustzijnsontwikkeling en gedragsverandering in organisaties en in het publieke domein. Dat doet zij als opleider, theatermaker  en coach. Vaak is zij inspirator voor nieuwe maatschappelijke initiatieven. Als opleider werkt zij voor maatschappelijke organisaties zoals bij de politie, de VU en de eigen kracht centrale. Sinds 1997 maakt zij Playback Theatre (Terugspeeltheater). Daarin nodigt zij als spelbegeleider het publiek uit om persoonlijke ervaringen te delen die vervolgens ter plekke door acteurs worden vertaald in beeld en muziek. Zo wordt het persoonlijke universeel, het dagelijkse wordt bijzonder en elk abstract thema wordt concreet gemaakt.  Waar mensen elkaars verhaal horen en zien, ontstaat meer begrip voor elkaar. Zo draagt Playback bij aan een beter contact en vergroot het begrip tussen mensen en groepen in de samenleving. Mensen voelen zich gehoord, waardoor zij zich beter voelen. Zij is medeoprichter en spelbegeleider van Playback Theatergroep Wordt Vervolgd (1997) en sinds 2006 maakt zij Playback Theater op AZC’s en met buurtbewoners. Sinds 2017 leidt zij de groep Wij Spelen Jouw Verhaal, die vooral speelt voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals daklozen, psychiatrisch patiënten of nieuwkomers.

Wendela werkt zowel met kleine als grote groepen en met individuen. Rode draad in haar werk is de drijfveer om het begrip tussen mensen te vergroten. Persoonlijke groei, gelijkwaardigheid en inclusie zijn daarin belangrijke waarden. Zij creëert steeds weer een ruimte waarin mensen luisteren naar het persoonlijke verhaal van de ander. Wendela heeft een coaching praktijk aan huis in Amsterdam Noord waarin zij mensen helpt bij het vinden van hun eigen antwoord in lastige situaties of bij persoonlijke blokkades. Zij maakt daarin gebruik van Voice Dialogue, Essentiecoaching en Mindfullnes. In haar vrije tijd geniet Wendela van oma en moeder zijn en wandelt zij graag met vriendinnen. Zij kampeert graag in Frankrijk aan een snelstromende rivier, beeldhouwt en zingt in een koor. Zij woont met haar man Wout in Amsterdam Noord.

Efza Üstüner

Onderwijskundige &  trainer 

Informatie volgt...

Léon Beckx

Psycholoog, danser & facilitator

Brengt beweging tussen ik & de ander, lichaam & geest en ogenschijnlijke tegenstellingen

Léon is afgestudeerd als psycholoog en werkte tot 2007 in de psychiatrie, het onderwijs en het bedrijfsleven. Hier richtte hij zich op twee vragen: hoe breng je mensen die vastzitten weer in beweging? En, hoe open je beperkende kaders? Zo was Léon één van de pioniers van het herstelgericht werken binnen de Amsterdamse psychiatrie; een benadering die de focus verschuift naar de mens achter de klachten en diens herstel van een ontwrichtende psychische aandoening. Ook in zijn eigen leven zocht Léon naar beweging en nieuwe kaders. Hij vervolgde zijn studie met een opleiding Gestalttherapie en een educatie tot docent in de 5Ritmes, een vrije dansvorm die beweging inzet voor persoonlijke ontwikkeling.

Eind 2006 nodigde een oud-studiegenoot Léon uit voor de allereerste training van Diversity Joy. Léon werd getroffen door ingenieuze wijze waarop complexe thema’s verpakt werden in de ogenschijnlijk simpele en speelse werkvormen van het AVP programma. Kort hierop zegde Léon zijn baan op om verder mee te bouwen aan Diversity Joy, werd lead trainer en vormde samen met Tom Schram het management team. Met Diversity Joy maakte hij de introductie van de Organisatie Workshop in Nederland mede-mogelijk. Daarnaast was Léon o.a. projectleider en hoofdtrainer van de Mandela University (2011-2013), een intensief programma dat jonge mensen opleid tot facilitator in het AVP programma. Dit leidde tot initiatieven in Roemenië, Cyprus en Scandinavië. In 2014 verhuisde Léon zelf naar Zweden, waar hij één van de oprichters was van de Ar(t)chitects, een kunstenaarscollectief dat zich richt op creative placemaking. Léon's gecombineerde interesse heeft tot verschillende community art projecten geleid, waaronder Platform1660 (2010), een generatie-verbindend dansproject en meer recent zijn deelname aan terugspeeltheatergroep 'Wij Spelen Jouw Verhaal'. 

Sinds 2016 is Léon weer terug in Amsterdam, waar hij zich verder toelegt op interculturele communicatie. Hij is o.a. projectleider en hoofdtrainer van de trainingen voor het UAF, waar hij student-vluchtelingen en mentoren traint en is Léon ook online docent van trainingen cultuursensitiviteit op het platform Study2go

 

 

Christien Oudshoorn

Facilitator, trainer & coach

Gefascineerd door groepen en het onvermijdelijke spanningsveld tussen ‘aanpassen’ en ‘jezelf zijn’

 

Christien is expert op het gebied van diversiteit en inclusie en als facilitator, trainer en coach verbonden aan Diversity Joy. Na haar studie Internationale Communicatie is zij haar professionele leven begonnen als trainer en coach. Naast het geven van vele trainingen in de commerciële sector begeleidde zij ook grote programma’s op het gebied van diversiteit en multicultureel leiderschap in Nederland en Canada.

In 2011 vertrok zij met haar stichting Che Amigo voor 6 jaar naar Latijns Amerika. Zij gaf daar conflicttraining in zwaarbewaakte gevangenissen in Argentinië en Bolivia, trainingen projectmanagement aan lokale leiders in de sloppenwijken van Peru en meerdere trajecten voor leiderschap en onderhandeling aan inheemse leiders in Suriname. 

Christien is opgeleid in systemisch werk, Deep Democracy, Geweldloze communicatie, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), bedrijfskunde, Deep Diversity en provocatieve coaching. Vanuit haar fascinatie voor groepsprocessen, zet zij deze verschillende tools in om deelnemers te laten reflecteren op hun proces als individu, maar vooral ook als groep, om hier vervolgens meer bewuste keuzes in te maken.

Overal waar mensen samen komen ontstaat een natuurlijk spanningsveld tussen bijvoorbeeld de noodzaak om aan te passen en het belang van ‘jezelf zijn’, tussen doelen en ambities van het team en persoonlijke doelen, tussen de behoefte aan harmonie en het verlangen om verschillen uit te spreken. Christien helpt teams om deze spanningen te gebruiken en in te zetten in plaats van erdoor verlamd te raken.

bottom of page