WAT WE DOEN

Mensenwerk

Hoe halen we het beste uit elkaar?

Diversity Joy houdt zich bezig met hoe mensen beter kunnen samenwonen, -leven, -werken of leren. U kunt bij ons terecht voor kortdurende workshops over of langlopende programma's. 

Diversiteit is een werkwoord

Diversiteit werkt wanneer we zowel verschillend durven te zijn, als ons in de ander kunnen verplaatsen. Deze balans tussen wat ons uniek maakt én wat ons bindt, helpt om het beste uit elkaar te halen. Het exploreren van de innerlijke en onderlinge diversiteit is daarom een integraal onderwerp in de trainingen.

Uitgangspunten

Zoek op thema:

Of bekijk het onderstaande aanbod

De Oasis Game

De Oasis Game is ontwikkeld en vormgegeven door Instituto Elos uit Brazilië, bestaande uit een groep Braziliaanse architecten. Ze hebben deze methode ontwikkeld als een instrument om bewoners in achterstandswijken te bewegen in actie te komen en samen te werken aan empowerment. Centraal in deze Elos filosofie staat het realiseren van ‘de mooiste wereld waarvan we kunnen dromen’ (let op: dus niet van ‘een betere we...

Hoe draagt de sociale professional bij aan maatschappelijke groei in een situatie van krimp?

De workshop Pionieren voor Professionals zoekt antwoord op deze vragen door o.a. te kijken naar de verrassende relatie tussen sociaal en economie. De workshop is een broedplaats en laboratorium voor het nieuwe werken en haakt in op Welzijn Nieuwe Stijl en bereidt professionals voor op faciliterende rol bij wijkondernemingen. We zoeken a...

Het probleem is meestal niet dat er te weinig geld een wijk binnenkomt. Het gaat er om wat bewoners, publieke diensten & bedrijven doen met hun geld. Te vaak wordt dit geld uitgegeven aan diensten die geen lokale aanwezigheid hebben en het geld verdwijnt hiermee onmiddellijk de wijk uit.

Doelstelling
Doel van de training is om een gezamenlijk plan van aanpak te maken voor economische ontwikkeling in de wijk. Waar liggen kansen...

Het wereldcafé verbindt mensen & ideeën  

Het wereldcafé is een vorm van community conferencing waarbij in korte tijd zoveel mogelijk creativiteit en ervaring van de deelnemers wordt gemobiliseerd. In wisselende samenstelling praten deelnemers aan cafétafels over een onderwerp dat ze aan het hart gaat. Hoe breder het deelnemersveld, des te rijker de oogst.

De World Café-gesprekken zijn gebaseerd op de principes en de formul...

The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community.

William James

Community Building gaat over het bouwen van gezonde gemeenschappen. Of het nou gaat om een buurt, in de klas of op de werkvloer. Een gezonde gemeenschap schept ruimte voor persoonlijke ontplooiing doordat individuele leden bereid zijn om te geven. Negativiteit, machtsstrijd en onopgeloste con...

Community Mapping: de buurt of wijk in kaart. 

Community Mapping heeft als doel om de kansen en knelpunten in de wijk in kaart te brengen. Niet op basis van statistieken, maar in de beleving en door onderzoek van bewoners. Deelnemers bekijken de wijk met nieuwe ogen, op zoek naar kansen voor een gemeenschap die er beter uitziet, beter voelt en beter werkt.

Wie 

De training is bedoeld voor actieve en geïnteresseerde bewoners die d...

Cultuur bestaat uit de ongeschreven regels voor het sociale spel.

(G. & G.J. Hofstede)

Cultuur gaat over wat we delen met anderen. Het kan gaan om een nationale cultuur, een bedrijfscultuur of studentencultuur. Iedere cultuur komt met eigen ongeschreven regels over wat 'normaal'is en wat afwijkend is. Wanneer verschillende culturen elkaar ontmoeten, kan er ruis in de communicatie ontstaan of kunnen normen en waarden botsen. Is...

In gesprek over persoonlijke of morele dilemma's bij de Nationale Politie

Een waarde(n)vol gesprek is een dialooggesprek in een groep collega’s tussen de 8 en maximaal 15 personen, waarin onderliggende waarden en drijfveren van het handelen worden onderzocht. Inhoudelijk wordt besproken wat de deelnemers zelf op dat moment bezig houdt, bijvoorbeeld werk gerelateerde, morele of persoonlijke dilemma’s of vragen. 

Een gesprek duurt...

Kunst en kunde van het faciliteren

Het (bege)leiden van groepen gaat over de kunst en kunde om het beste uit elkaar te halen. Hoe vertaal je leervragen naar een creatief en afwisselend programma? Hoe schep je een veilige sfeer waarin mensen uit hun comfortzone durven te stappen? En, hoe zorg je ervoor dat de inhoud van de workshop of training ook toegepast wordt in de dagelijkse praktijk? In de facilitatortraining delen wij onz...

Een spel als wijkontwikkelingsmethode

Door de Oasis Game leerden bewoners van een wijk in Amsterdam-Noord hun overvloed aan talenten kennen en deze in te zetten voor de gemeenschap. De geboorte van een buurtcoöperatie is inmiddels een feit. Hoe verliep dat proces waarmee eenheid werd geschapen in een diverse wijk?

De Kleine Wereld: een bijzondere wijk in Nieuwendam, Amsterdam Noord. Het gebied telt 707 woningen van, met name nao...

Please reload

© 2018 WEB DESIGN BY LEON BECKX

  • Facebook Basic Black
  • Black LinkedIn Icon