top of page

De school als lerende community

Versterken van het leerklimaat: community building op het ROC

In community building workshops oefenen deelnemers met een waarderende blik, verbindende communicatie, samenwerking, vertrouwen en conflicthantering. Tegelijkertijd werken ze in de tweedaagse training aan hun onderlinge band.

Op de AKA opleiding van School 23 zitten leerlingen zonder afgerond VMBO diploma. De leerlingen klaargestoomd voor de arbeidmarkt (niveau 1) of vinden alsnog hun weg naar een richting op het MBO. Bij de aanvang van het studiejaar gaf Diversity Joy lange tijd een HIP workshops aan de leerlingen en leerkrachten van School 23 in Eindhoven. Daarnaast heeft Diversity Joy ook train-de-trainer verzorgd voor de docenten, zodat zij de werkvormen uit de workshops in hun eigen lessen kunnen toepassen.

Een positief leerklimaat Diversity Joy werkt met de klassen aan het leerklimaat. Veel leerlingen kampen met

leerproblemen. Dat vertaalt zich veelal in negatief gedrag in de klas, tussen leerlingen onderling en van de leerlingen naar docenten en leerlingbegeleiders. Dit bemoeilijkt het werken in de klassen en leidt uiteindelijk tot mindere schoolprestatie en -resultaten. Met de leerlingen en hun docenten en begeleiders wordt twee dagen gewerkt aan grotere sociale veiligheid en positiviteit in de klas door versterking van de onderlinge communicatie, conflicthantering en andere thema's. Op een serieuze en tegelijk speelse manier, ervaringsgericht en met een brede oriëntatie op burgerschapsvaardigheden.

De rollen omgedraaid Naast de workshops faciliteerde Diversity Joy enkele jaren ook een ontmoeting van de leerlingen met ondernemers uit de regio Eindhoven. De leerlingen stonden hierbij zelf voor de groep en faciliteren een aantal oefeningen, die zij geleerd hadden in de workshops van Diversity Joy. 'Risico'jongeren die directieleden van lokale bedrijven begeleiden: een positief statement richting de werkgevers en een boost in zelfvertrouwen voor de leerlingen. Bovendien, ervaren de leerlingen de kracht van de oefeningen die ze met de deelnemers doen en leidt de overdracht van vaardigheden tot een verdere bestendiging. Vergelijkbare programma's zijn verzorgd bij ID College (Zoetermeer), het Gerrit Rietveld College in Utrecht en het ROC van Amsterdam.

De community building workshops zijn gebaseerd op het AVP programma.

Zoek met Tags
bottom of page