top of page

Community Building

The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community.

William James

Community Building gaat over het bouwen van gezonde gemeenschappen. Of het nou gaat om een buurt, in de klas of op de werkvloer. Een gezonde gemeenschap schept ruimte voor persoonlijke ontplooiing doordat individuele leden bereid zijn om te geven. Negativiteit, machtsstrijd en onopgeloste conflicten ondermijnen niet alleen een team of gemeenschap, maar ook de individuele prestaties.

Gemeenschapszin Doel van de community building training is dat deelnemers ervaren wat het betekent om met elkaar een gemeenschap te vormen en welke elementen dat bevorderen. Deel zijn van een gemeenschap betekent ook bouwen aan die gemeenschap. Bouwen aan een gemeenschap vraagt niet alleen om een bewustzijn, maar ook om de juiste vaardigheden. Diversity Joy werkt aan beide door middel van de volgende 5 bouwstenen:

  1. Positieve en opbouwende sfeer: waardering en positiviteit als fundament voor onderlinge ​relaties

  2. Verbindende communicatie: luisteren, geweldloze communicatie, wederzijds vertrouwen

  3. Samenwerking: samenwerken en competitie, het effect van verschillende perspectieven

  4. Gemeenschap: omgaan en benutten diversiteit, leiderschap & (zelf)organisatie

  5. Conflicttransformatie: Conflictladder, intensiteit van conflict, escalatie en de-escalatie

Breed inzetbaar

Een workshop community building is voor groepen bewoners, leerlingen, professionals en anderen die met elkaar samenwerken- of leven en willen werken aan hun onderlinge relaties en gemeenschapsgevoel.

Diversity Joy is vanaf 2006 actief met het bouwen van gemeenschappen in scholen, wijken, organisaties, AZC's en meer. Het streven hierbij is steeds om de groepen zo divers mogelijk samen te stellen, dus niet alleen de leerlingen, maar ook de docenten en conciërge in de workshop. De workshops variëren van een dagdeel tot meerdere dagen en van kleine tot grote groepen. Door deze brede ervaring beschikt Diversity Joy over een goed gevulde gereedschapskist voor verbinding en een team van bevlogen trainers met uiteenlopende achtergronden. In ons werk zoeken we naar overdracht van kennis en vaardigheden, inclusief het leren faciliteren van groepen.

Inhoud De training community building is gebaseerd op de AVP methodiek en wordt gekenmerkt door een breed scala van oefeningen en energizers die met een grote dynamiek worden gefaciliteerd. Oefeningen en reflecties belichten steeds verschillende kanten van gemeenschapszin. Het proces daagt deelnemers uit iets meer van hun zelf te laten zien en opent een breder perspectief op anderen. Men bouwt onderling aan een positieve cultuur met diep luisteren en communiceren, zonder beschuldiging of oordeel. Daarnaast komen samenwerking, diversiteit, leiderschap en conflict aan bod, waarin we gezamenlijk de weg hervinden naar verbindende communicatie.

Resultaat Deelnemers hebben een proces van gemeenschapsopbouw, van community building ervaren. Ze begrijpen welke elementen dit proces bevorderen. Tegelijkertijd krijgen ze meer zicht op hun eigen unieke kracht en hoe ze van daaruit een bijdrage kunnen leveren. Deelnemers ervaren dat het er toe doet om te luisteren en vanuit het hart te communiceren en ze hebben meer inzicht in het eigen conflictgedrag en dat van anderen. Deelnemers kunnen omgaan met onderlinge diversiteit en weten elkaars kwaliteiten beter te benutten. Ze hebben kennis gemaakt met leiderschap en hebben gereflecteerd op hun eigen gedrag in teams.

Praktisch De training biedt plaats aan maximaal 25 deelnemers. De training kan in huis bij opdrachtgevers worden verzorgd. Diversity Joy geeft deze training ook soms in eigen huis op basis van open inschrijving.

Zoek met Tags
bottom of page