top of page

Pionieren voor professionals


Hoe draagt de sociale professional bij aan maatschappelijke groei in een situatie van krimp?

De workshop Pionieren voor Professionals zoekt antwoord op deze vragen door o.a. te kijken naar de verrassende relatie tussen sociaal en economie. De workshop is een broedplaats en laboratorium voor het nieuwe werken en haakt in op Welzijn Nieuwe Stijl en bereidt professionals voor op faciliterende rol bij wijkondernemingen. We zoeken antwoorden op vragen als hoe je burgerkracht optimaal faciliteert en hoe je van binding weer mensenwerk maakt i.p.v. beleid.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: zelforganisatie, schaarste vs overvloed, lokale economie en de wijk als complex systeem. Deze onderwerpen worden gekoppeld en getoetst aan de inzichten en ervaringen van deelnemende professionals.

Doelgroep Eigenwijze professionals met teamspirit die hun werk een stap verder willen brengen. Sociale ondernemers, bruggenbouwers, doeners en frontliniewerkers die de grenzen van het werk willen verkennen en daarbij fouten durven te maken. Professionals die deelnemen vanuit de intentie om met de resultaten aan de slag te gaan.

Zoek met Tags
bottom of page