top of page

World Café

Het wereldcafé verbindt mensen & ideeën

Het wereldcafé is een vorm van community conferencing waarbij in korte tijd zoveel mogelijk creativiteit en ervaring van de deelnemers wordt gemobiliseerd. In wisselende samenstelling praten deelnemers aan cafétafels over een onderwerp dat ze aan het hart gaat. Hoe breder het deelnemersveld, des te rijker de oogst.

De World Café-gesprekken zijn gebaseerd op de principes en de formule die werden ontwikkeld door de World Café groep (opgericht door Juanita Brown en David Isaacs, zie www.theworldcafe.com), een groeiende globale beweging die gesprekken ondersteunt die van belang zijn binnen bedrijven, overheden en gemeenschappen over de hele wereld.

The World Café in één oogopslag Om een wereldcafé te creëren wordt de ruimte getransformeerd tot een informele café setting met tafeltjes, hapjes en een tafelkleed waarop geschreven kan worden. Groepen van 4 tot 5 deelnemers nemen plaats rondom cafétafeltjes die door de gehele ruimte zijn opgesteld. Een gastheer/vrouw heet de deelnemers welkom en licht het proces en de Café etiquette toe. Hierna start de eerste van 3 of meer gespreksronden. Deelnemers gaan in verschillende rondes van tafel tot tafel, telkens in nieuwe samenstelling. Bij iedere tafel blijft steeds één zogenaamde ‘host’ achter die nieuwe deelnemers verwelkomt en de voorgaande gespreksronde kort samenvat. Deelnemers worden aangemoedigd om elkaars bijdragen te erkennen en erop voort te bouwen waarbij ideeën op de papieren tafelkleden visueel vorm gegeven kunnen worden. Zo ontstaat een kruisbestuiving van ideeën doordat deelnemers inzichten, thema’s en vragen meenemen in nieuwe conversatierondes.

Iedere gespreksronde wordt voorafgegaan door een vraag die afgestemd is op de specifieke context en het doel van het wereldcafé. In sommige gevallen kan dezelfde vraag meerdere gespreksronden worden gebruikt of zal gekozen worden voor vragen die het gesprek telkens een verdieping of nieuwe focus geven. Aan het einde van de gespreksronden vindt de oogst plaats. Innovatieve mogelijkheden om in actie te komen ontstaan daarbij op natuurlijke wijze. In de oogst wordt de collectieve kennis zichtbaar. Dit kan op meerdere manieren gebeuren:

 • De groepen delen hun ontdekkingen met elkaar door het op de muur hangen van de tafelkleden met mindmaps, zodat een expositie van ideeën ontstaat.

 • De hosts delen tijdens een plenaire terugkoppeling de inzichten van hun cafétafel.

 • Een sneltekenaar vat het geheel samen in een grote tekening.

 • Deelnemers clusteren de verschillende ideeën met grote post-its.

 • Er wordt een krant of verhalenboek gemaakt van de bijeenkomst, zodat de opbrengst met een groter publiek gedeeld kan worden.

Richtlijnen voor het World Café

De café etiquette:

 1. Concentreer je op wat van belang is.

 2. Draag bij door jouw ideeën te delen

 3. Spreek met je hart en je verstand

 4. Maak het jezelf en anderen comfortabel

 5. Luister om te begrijpen

 6. Verbind ideeën

 7. Luister samen naar patronen, inzichten en diepere verbanden

 8. Schrijf, teken, speel ... op het 'tafelkleed'

 9. Have fun! Improviseer

 10. Vertraag…neem de tijd

Illustratie door Avril Orloff

Afbeelding door Avril Orloff

Zoek met Tags
bottom of page